Domaćinski kvalitet

Povežimo grad i selo na bolji način

Meat Your Farmer aplikacija omogućava ljudima iz gradova da direktno nabave životinje koje su gajene na tradicionalan način, bez upotrebe antibiotika. Ova inovativna platforma ima za cilj da podrži održivu poljoprivredu, podržavajući male farmere i promovišući cirkularnu ekonomiju.

Koristeći ovu aplikaciju, korisnici mogu istraživati različite farme i izabrati životinje koje žele da kupe. Svi farmeri koji su deo ove platforme strogo se pridržavaju principa tradicionalnog uzgoja, gde se životinje tretiraju sa ljubavlju i pažnjom.

Gajeno bez antibiotika
Tradicionalan način gajenja
100% prirodno
Stare autohtone sorte